• Véhicules/sept 2013/ liste définitive

  Télécharger « PRETS VEHICULES-SEPTEMBRE 2013.-liste définitive.xlsx »

   

      LISTE DES BENEFICIAIRES DANS L'ORDRE DECROISSANT DES POINTS CUMMULES/ CORPS PEDAGOGIQUES  
                     
                     
                     
   ORDRE DOSSIER NOM ET PRENOM FONCTION CORPS ANCIENNETE COUPLE  TOTAL     
  1 54 BENTALEB ALI  P.E. P 1 35,75 3 38,75    
  2 283 MALLA AREZKI ADJOINT EDUC 1 35 3 38    
  3 28 KHOUDJA BAYA P.E.P 1 37,75 0 37,75    
  4 248 YAHOU KHADIDJA P E P 1 37,75 0 37,75    
  5 416 CHEKROUN IDIR D E P 1 37,75 0 37,75    
  6 640 ZAMOUM ALI P E M 1 34 3 37    
  7 707 BOUAZIZ ZEHOUR P E M 1 37 0 37    
  8 457 BERDOUS JEDJIGA P E P 1 36,75 0 36,75    
  9 72 KHELIL DAOUD INSPECTEUR P 1 36,5 0 36,5    
  10 299 BELLILI AHSENE D E P 1 36 0 36    
  11 332 OUAZANI LOUIZA P E M 1 36 0 36    
  12 479 TOUBAL KADER P E M 1 33 3 36    
  13 507 MASDOUA DJAMILA P E P 1 36 0 36    
  14 24 MANSOURI FERROUDJA P.E.P 1 35,75 0 35,75    
  15 302 NAIT MOHAND MOHAND OUALI INSPECTEUR P 1 35,75 0 35,75    
  16 484 HADDOU DJAFFAR  D E P 1 35,75 0 35,75    
  17 514 HEBIB DJAFER P E M 1 35 0 35    
  18 696 OUDJANE GHALIA D E M 1 32 3 35    
  19 3 HAMI HAMID INSPECTEUR P 1 34,75 0 34,75    
  20 66 MEDJBER  FATMA  P E P 1 34,75 0 34,75    
  21 132 KACEMI AKLI D E P 1 34,75 0 34,75    
  22 146 GAOUA  ABDELHAMID CONSEILLER EDUCATION 1 31,75 3 34,75    
  23 421 AIT MOHAMED FAZIA P E P 1 34 0 34    
  24 473 DJOUDI BELAID CONSEILLER EDUCATION 1 31 3 34    
  25 684 ABERKANE SALAH INSP PRIMAIRE 1 34 0 34    
  26 699 LOUANCHI FATIHA P E M 1 34 0 34    
  27 243 AIT MAMMAR IDIR P E M 1 30,75 3 33,75    
  28 430 YAHI FATIHA P E P 1 33,75 0 33,75    
  29 489 BENKACIMI ABDERRAHMANE P E P 1 30,75 3 33,75    
  30 546 BOULTACHE FAZIA  P E P 1 33,75 0 33,75    
  31 142 LAHCENE NADIA P E P 1 33,5 0 33,5    
  32 270 KESSAI AISSA CONSEILLER EDUCATION 1 30,5 3 33,5    
  33 461 ASMAHI ALI D E P 1 33,5 0 33,5    
  34 598 AMELLAL FAZIA  P E P 1 33,5 0 33,5    
  35 623 DEKHLI OURIDA P E P 1 33,5 0 33,5    
  36 662 BOUDINAR MEHANA P E M 1 33,5 0 33,5    
  37 110 HESSAS NADIA  P E P 1 33 0 33    
  38 221 BENKHALED HOURIA  P E M 1 33 0 33    
  39 328 YADDADENE SAID P E M 1 33 0 33    
  40 672 IRATNI REZIKA P E P 1 33 0 33    
  41 151 BELKHAMSA  HOURIA P E P 1 32,75 0 32,75    
  42 191 AIT ABDELMALEK YAMINA P E P 1 32,75 0 32,75    
  43 262 KETTOU ABDELMALEK P E P 1 29,75 3 32,75    
  44 509 AMMOUR CHABANE P E M 1 32,75 0 32,75    
  45 550 BOUKARI FATMA P E P 1 32,75 0 32,75    
  46 657 YADDADEN SAID P E M 1 32,75 0 32,75    
  47 670 BOUAKIZ MOHAMMED A T LABORATOIRE 1 32,75 0 32,75    
  48 701 KACEL OUNISSA P E P 1 32,75 0 32,75    
  49 242 FRENDI YAMINA P E P 1 32,5 0 32,5    
  50 386 BELAIDEL HOCINE P E M 1 29,5 3 32,5    
  51 624 OUTALEB NADIA P E P 1 32,5 0 32,5    
  52 46 ZEMMOUK MED BELAID  P E P 1 32 0 32    
  53 52 BOUTOUS YAHIA P.E.M 1 32 0 32    
  54 91 BELLABIOD MALIKA P.E.M 1 32 0 32    
  55 256 HAMMAR MESSAOUDA P E P 1 32 0 32    
  56 277 AMRANI BAYA P E P 1 32 0 32    
  57 435 KACEL YOUCEF P E P 1 29 3 32    
  58 468 SEDDIKI AKLI P E S 1 32 0 32    
  59 523 DOUKI MALIKA P E P 1 32 0 32    
  60 643 LANNAK HOURIA P E P 1 32 0 32    
  61 654 SI SAID MOHAMED P E M 1 32 0 32    
  62 35 CHERFOUH SALIHA P.E.P 1 28,75 3 31,75    
  63 37 CHAREF FATMA P.E.P 1 31,75 0 31,75    
  64 175 AMIRAT SALIHA PE P 1 31,75 0 31,75    
  65 201 KELLAL OUIZA P E P 1 31,75 0 31,75    
  66 284 AIT SEDDIK SAID P E M 1 28,75 3 31,75    
  67 300 OULD BRAHIM BOUAZIZ P E M 1 31,75 0 31,75    
  68 455 NEKROUF RACHID P E P 1 28,75 3 31,75    
  69 511 GHECHIDA NASSER ADJOINT EDUC 1 28,75 3 31,75    
  70 521 HADDAG ALDJIA P E P 1 31,75 0 31,75    
  71 541 HADJ ABDERRAHMANE MALIKA P E P 1 31,75 0 31,75    
  72 677 HADJ NACER DEHBIA P E P 1 28,75 3 31,75    
  73 382 OUAKLI ALI P E M 1 28,5 3 31,5    
  74 107 BANDOU ALDJIA  P.E.M  1 31,25 0 31,25    
  75 326 KASDI OUARDIA  P E S 1 31,25 0 31,25    
  76 10 HAMOUANI ALI  P.E.P 1 31 0 31    
  77 39 HADJ ALI YAMINA P.E.P 1 31 0 31    
  78 136 BOUCHICHENE BOUSSAD  P E M 1 28 3 31    
  79 137 BOUTOUDJ FERROUDJA P E P 1 31 0 31    
  80 139 MEGHERBI SAID  P E M 1 28 3 31    
  81 158 LACHEMOT AMMAR P E P 1 31 0 31    
  82 269 TOUABI RABAH  D E P 1 31 0 31    
  83 320 LOUNES FATMA P E F 1 31 0 31    
  84 333 AIMANE RACHIDA ADJOINT EDUC 1 28 3 31    
  85 345 TADJER HOURIA P E M 1 28 3 31    
  86 349 BOUKROU MOKRANE P E P 1 28 3 31    
  87 385 BOUANOU HOCINE P E P 1 31 0 31    
  88 388 BOUGUERROUMA MOHAMED P E M 1 31 0 31    
  89 429 CHERROU DAOUIA P E P 1 31 0 31    
  90 477 BAOUALI KENZA P E M 1 28 3 31    
  91 629 OULD AMARA SALEM CONSEILLER EDU 1 28 3 31    
  92 634 DJERMANE DAHBIA P E P 1 31 0 31    
  93 704 LOUAHCHI DHAOUIA P E M 1 31 0 31    
  94 705 BELKHOUDJA BOUALEM ADJOINT  EDUC 1 31 0 31    
  95 708 CHERIGANE AHMED INSPECTEUR 1 28 3 31    
  96 525 TIKOBAINI BAYA P E M 1 31 0 31    
  97 400 KEFFACHE SALIHA S/D/ETUDES 1 30,75 0 30,75    
  98 436 CHAREF FARIZA P E P 1 27,75 3 30,75    
  99 104 NOURI REBIHA  P.E P  1 30,75 0 30,75    
  100 593 IRBOUH BOUSSAD P E P 1 27,75 3 30,75    
  101 663 ADDAD CHERIF P E P 1 27,75 3 30,75    
  102 602 CHERFAOUI MEHENA INSPECTEUR 1 30,75 0 30,75    
  103 343 OUDACHENE MOHAMMED  P E P 1 30,75 0 30,75    
  104 574 AIT SLIMANE FADHILA P E  P 1 30,75 0 30,75    
  105 190 BADJI RACHIDA P E P 1 30,75 0 30,75    
  106 34 GORMIT SALIHA P.E.P 1 30,75 0 30,75    
  107 4 MEKHTOUB MED ACHOUR  P.E.P 1 30,5 0 30,5    
  108 165 FRAOUCENI DJAFFAR  P E M 1 30,5 0 30,5    
  109 203 CHALA FERHAT  P E P 1 27,5 3 30,5    
  110 218 TAIB SAID D E P 1 30,5 0 30,5    
  111 589 CHERIFI MESSAOUDA P E P 1 30,5 0 30,5    
  112 516 MOHAMMED OUSSAID ZOHRA P E P 1 30,25 0 30,25    
  113 520 YAHI HOCINE CONSEILLER  ALLIM S 1 30,25 0 30,25    
  114 636 ABCHICHE SEKOURA  P E M 1 30,25 0 30,25    
  115 12 KEMEL OUIZA P.E.P 1 30 0 30    
  116 16 IBSAINE MOHAND P E P 1 30 0 30    
  117 60 DERRADJ DJAMILA  P.E.P 1 30 0 30    
  118 93 KADIR MAHFOUD CONSEILLER EDUCATION 1 30 0 30    
  119 141 BOURAI RACHID  P E M 1 27 3 30    
  120 157 MELLAL MOHAND AMEZIANE P E P 1 30 0 30    
  121 161 SBAIHI HOURIA P E P 1 30 0 30    
  122 167 OUYAHIA HOURIA P E P 1 30 0 30    
  123 246 IBSAIENE AREZKI P E P 1 30 0 30    
  124 312 IDIR NACERA P E M 1 30 0 30    
  125 398 OUADHI GHANIA P E P 1 30 0 30    
  126 446 LAOUBI FOUZIA P E S 1 27 3 30    
  127 559 TARIHANT RABAH D E P 1 30 0 30    
  128 563 ILLOUL MOHAND OUAMER P E M 1 30 0 30    
  129 579 HADDAD ZOHRA P E M 1 30 0 30    
  130 584 BELLIL MALIKA P E M 1 30 0 30    
  131 29 AKBALI SALIHA P.E.P 1 29,75 0 29,75    
  132 31 BENYALLA NADIA P.E.P 1 29,75 0 29,75    
  133 57 LABRHRI OURIDA P E P 1 29,75 0 29,75    
  134 69 HADJIMI ZAHIA P.E.M  1 26,75 0 29,75    
  135 77 SALMI FATILLA  P.E.M 1 29,75 0 29,75    
  136 143 LOUNAS SAID P E P 1 26,75 3 29,75    
  137 182 TSABIT KAHINA P E P 1 29,75 0 29,75    
  138 198 YAHIATENE RAMDANE  P E P 1 29,75 0 29,75    
  139 213 MEKID YAMINA P E P 1 26,75 3 29,75    
  140 258 KACHI LAKHDAR ADJOINT EDUC  1 29,75 0 29,75    
  141 263 YOUSFI DJAMILA P E P 1 29,75 0 29,75    
  142 265 MEZRAG DJAMILA P E P 1 29,75 0 29,75    
  143 308 BOUTOUTA OUEDIA P E P 1 29,75 0 29,75    
  144 433 YAZAG MOHAMED P E P 1 29,75 0 29,75    
  145 442 HOUMEL FARIDA P E P 1 29,75 0 29,75    
  146 492 SOUIBES ZAHIA P E P 1 29,75 0 29,75    
  147 530 ZAMOUM NORA P E P 1 29,75 0 29,75    
  148 566 RAMDANE SADJIA P E M 1 29,75 0 29,75    
  149 576 BOUADOU HAMID P E M 1 26,75 3 29,75    
  150 590 TALEB HOCINE P E P 1 29,75 0 29,75    
  151 600 DEHAG LOUNES P E P 1 26,75 3 29,75    
  152 614 SALHI AHCENE P E M 1 29,75 0 29,75    
  153 661 KAHLAL SALIHA P E P 1 29,75 0 29,75    
  154 671 ZEGGAOUI MALIKA P E P 1 29,75 0 29,75    
  155 58 SADOUR LARBI P E P 1 29,5 0 29,5    
  156 307 MESSAOUDI ZAHIA P E P 1 29,5 0 29,5    
  157 164 AOUANE SAID P E P 1 29,25 0 29,25    
  158 7 BELKALEM DJAFFAR P.E.P 1 29 0 29    
  159 9 KAMEL SABIHA P.E.P 1 29 0 29    
  160 33 SAM DJAMILA P.E.P 1 29 0 29    
  161 43 BOUAKIL MESSAD  P E P 1 29 0 29    
  162 47 IDRES HAMID INSPECTEUR P 1 26 3 29    
  163 53 NAFA AMAR  P.E.M 1 29 0 29    
  164 117 LACHACHE CHABANE  P E M 1 26 3 29    
  165 130 LAMHENE HOURIA  PEP  1 29 0 29    
  166 207 AMRANI SALIHA P E P 1 29 0 29    
  167 233 ASSAD REZIKA P E P 1 29 0 29    
  168 238 GOUNANE TAKLIT P E S 1 29 0 29    
  169 241 IZRI MOHAMED P E P 1 26 3 29    
  170 408 BAKRI REZIKA INSPECTEUR MOYEN 1 26 3 29    
  171 409 ASMA MERIEMA P E P 1 26 3 29    
  172 475 ALLILI SADIA P E P 1 29 0 29    
  173 561 HADDADI OUIZA P E M 1 29 0 29    
  174 570 FERROUKHI MOHAMED P E P 1 29 0 29    
  175 609 BOUIFLOU HOCINE P E S 1 29 0 29    
  176 63 BOUTABA FARIDA  ADJOINT EDUCATION  1 28,75 0 28,75    
  177 102 KACEL RAMDANE  CONSEILLER EDUCATION 1 28,75 0 28,75    
  178 138 BELHADI MOHAMMED P E P 1 28,75 0 28,75    
  179 179 MEGUEDDEM LOUIZA P E P 1 28,75 0 28,75    
  180 217 ACHERIR MOURAD ADJOINT EDUC 1 25,75 3 28,75    
  181 249 BOUDJEMAI NOURA P E M 1 28,75 0 28,75    
  182 285 FERHAT DALILA  P E M 1 28,75 0 28,75    
  183 330 BENSLIMANE AIDA  P E M 1 25,75 3 28,75    
  184 466 MAZED NOUARA P E S 1 28,75 0 28,75    
  185 502 KHODJA MOUHOUB P E P 1 25,75 3 28,75    
  186 587 KOLIAI DJAFFAR P E P 1 25,75 3 28,75    
  187 619 SERGHINE FERROUDJA P E P 1 28,75 0 28,75    
  188 664 HAMROUNI EL KAISSA P E S 1 28,75 0 28,75    
  189 109 MEFTAH OUIZA P E P 1 28,5 0 28,5    
  190 171 LOUNI CHABHA P E P 1 28,5 0 28,5    
  191 251 BOUBERRAGA BOUALEM A S E 1 28,5 0 28,5    
  192 374 MESLI MALIKA P E P 1 28,5 0 28,5    
  193 697 SAIB DALILA P E P 1 28,5 0 28,5    
  194 347 SIMOHAMMED MED OUAMAR ADJOINT EDUC 1 25,25 3 28,25    
  195 397 ARBOUCHE HASSIBA P E P 1 28,25 0 28,25    
  196 6 MOUFFOK LARBI ADJOINT EDUC 1 28 0 28    
  197 21 KACI DJEDJIGA P.E.S 1 28 0 28    
  198 67 MELLAL SEDDIK P.E.P 1 28 0 28    
  199 122 YAHI ABDERAHMANE  PEP  1 28 0 28    
  200 216 BOUMAZA FARIDA P E M 1 28 0 28    
  201 220 MEHADDI NACER P E S 1 28 0 28    
  202 224 FOUAL FATIMA P E M 1 28 0 28    
  203 304 MOHAMMED MARICHE AHCENE P E M 1 25 3 28    
  204 309 BELKACEM NOURA  CONSEILLER EDUCATION 1 28 0 28    
  205 375 SEKLI ZAHIA P E P 1 28 0 28    
  206 420 DJERBAL LOUIZA P E P 1 28 0 28    
  207 440 SADOUN MOHAMMED P E M 1 28 0 28    
  208 443 BOUTERFA NACERA P E P 1 28 0 28    
  209 444 BELKACEMI GHENIMA P E M 1 28 0 28    
  210 453 ABERKANE ZAHIA P E P 1 28 0 28    
  211 513 AIT BELKACEM MOHAND AKLI ADJOINT EDUC 1 28 0 28    
  212 532 OUGHUEMAT ACHOUR P E P 1 28 0 28    
  213 572 MAHIOUT NADIA P E S 1 28 0 28    
  214 594 ALILECHE MUSTAPHA D E M 1 28 0 28    
  215 613 AKMOUSSI M'HENNA S/D/ETUDES 1 28 0 28    
  216 652 KEMMOUM SAID P E P 1 28 0 28    
  217 660 SIDI MOUSSA MOH SAID P E P 1 28 0 28    
  218 694 AIRED MALEK P E M 1 28 0 28    
  219 14 BAKED OUERDIA P.E.P 1 27,75 0 27,75    
  220 55 GUERROUAH ZAHIA P.E.P 1 27,75 0 27,75    
  221 95 IHADDADENE FADILA  P.E.P 1 27,75 0 27,75    
  222 103 HAOUCHENE FARIDA P.E.P  1 27,75 0 27,75    
  223 127 CHIKH YOUCEF  P E S 1 27,75 0 27,75    
  224 148 BERROUCHE SADIA P E P 1 27,75 0 27,75    
  225 149 CHELABI ZOHRA  P E M 1 27,75 0 27,75    
  226 176 BERKENNOU DJEDJIGA P E P 1 24,75 3 27,75    
  227 178 HALIT ABDENACER  P E P 1 27,75 0 27,75    
  228 194 LAZIZI ALI  ADJOINT EDUC 1 24,75 3 27,75    
  229 197 MAKHLOUF NADIA  P E P 1 27,75 0 27,75    
  230 204 DJEBBAR DJOUHER P E P 1 27,75 0 27,75    
  231 219 HOUALI OURDIA  P E P 1 24,75 3 27,75    
  232 225 HAKEM FATIMA  P E P 1 27,75 0 27,75    
  233 227 DJANI KHALDIA P E P 1 27,75 0 27,75    
  234 234 HADDADOU SAMIRA P E P 1 27,75 0 27,75    
  235 254 BALEH ZOHRA ADJOINT EDUC 1 27,75 0 27,75    
  236 255 AMZAL MALIKA P E P 1 27,75 0 27,75    
  237 267 DAHMANI FARIDA P E M 1 27,75 0 27,75    
  238 279 BELAIDI MOULOUD P E M 1 27,75 0 27,75    
  239 280 ARAB AHMED P E P 1 27,75 0 27,75    
  240 286 BELAID NASSERA P E M 1 27,75 0 27,75    
  241 291 ILLOU BAYA  P E P 1 27,75 0 27,75    
  242 294 OULD KACI NADIA P E P 1 27,75 0 27,75    
  243 334 HADDAD ROSA/ROUANI P E P 1 27,75 0 27,75    
  244 381 IGUER ALI  P E S 1 24,75 3 27,75    
  245 401 IAMRACHE MOHAMED P E M 1 27,75 0 27,75    
  246 405 IGHILARIZ YAMINA P E P 1 27,75 0 27,75    
  247 460 BELAIBOUD HOCINE D E P 1 27,75 0 27,75    
  248 469 AOUDIA SALIHA P E P 1 27,75 0 27,75    
  249 601 BOUSSAYED ZAHRA P E M 1 27,75 0 27,75    
  250 620 MERABTI DALILA P E P 1 24,75   27,75    
  251 649 KACI HAMMAMA P E P 1 27,75 0 27,75    
  252 685 GUERNINE AMAR CONSEILLER EDU 1 27,75 0 27,75    
  253 710 HAFFRAD NORA P E M 1 27,75 0 27,75    
  254 64 AOUDIA KARIM  P E M 1 24,75 3 27,75    
  255 84 OUBRAHAM BOUALEM  P E P 1 27,5 0 27,5    
  256 119 DJOUADI MOKRANE D E M  1 27,5 0 27,5    
  257 140 BIDI KHELIFA P E P 1 27,5 0 27,5    
  258 184 YAHIMI ALI  P E P 1 24,5 3 27,5    
  259 196 IGHIL MELLAH NAIMA ADJOINT EDUC 1 27,5 0 27,5    
  260 214 ALLEM SALIHA P E P 1 27,5 0 27,5    
  261 387 CHERIFI BELKACEM P E F 1 27,5 0 27,5    
  262 688 CHEBALLAH  YOUCEF P E M 1 27,5 0 27,5    
  263 257 DAHMANI SAID P E M 1 27,25 0 27,25    
  264 515 MELLOUK RACHID P E P 1 27,25 0 27,25    
  265 534 CHALA SORAYA P E P 1 27,25 0 27,25    
  266 686 TAGUEMOUT  DHAOUIA P E M 1 27,25 0 27,25    
  267 30 BOUDALI ALI  D E P 1 27 0 27    
  268 75 BELKACEMI FARIZA P.E.M  1 27 0 27    
  269 81 SEGHENI SALIHA  P.E.M 1 27 0 27    
  270 116 FRENDI FARIDA PEM 1 24 3 27    
  271 185 REMLI NOUARA P E M 1 27 0 27    
  272 209 MATI RACHID P E S 1 24 3 27    
  273 229 OUARAB MOHAMMED P E P 1 27 0 27    
  274 244 ZEGHAD AHCENE P E M 1 27 0 27    
  275 290  SLIMANI AHMED ADJOINT EDUC 1 27 0 27    
  276 327 HERDA BOUALEM  ADJOINT EDUC 1 27 0 27    
  277 339 BEBANE MESSAOUDA P E P 1 24 3 27    
  278 346 MOUMOU AMMAR  P E M 1 27 0 27    
  279 362 DJAFI SAID P E M 1 24 3 27    
  280 365 AIT ABDERRAHMANE ABDEKRIM D E M 1 27 0 27    
  281 368 BENABDERRRAHMANE DJAMILA P E M 1 27 0 27    
  282 370 BOUSALAH KARIMA P E P 1 27 0 27    
  283 372 CHEURFA MOHAMED AMEZIANE P E M 1 24 3 27    
  284 392 HADDADOU OUIZA P E S 1 27 0 27    
  285 417 BENNABI FATMA P E P 1 27 0 27    
  286 445 BENTAYEB BOUALEM P E S 1 27 0 27    
  287 517 ISSAD NADIA P E M 1 27 0 27    
  288 526 AMICHE OURDIA P E M 1 27 0 27    
  289 557 HARRAR REZKI A S E 1 27 0 27    
  290 560 IHADDADENE DJAMILA P E M 1 27 0 27    
  291 564 TOUATI BAHIA P E P 1 27 0 27    
  292 618 KECILI SALAH B/ALI  P E P 1 27 0 27    
  293 647 MERRATI MOHAMED ADJOINT EDUC 1 27 0 27    
  294 656 BELKACEM NADIA P E M 1 27 0 27    
  295 678 SARNI FATMA P E M 1 27 0 27    
  296 89 MAAMES AMOKRANE  A S E 1 23,75 3 26,75    
  297 106 BEN ALI SALIHA  P.E.P  1 26,75 0 26,75    
  298 155 HADJI  AMEUR  P E P 1 26,75 0 26,75    
  299 187 MEDJEK NOUARA  P E P 1 26,75 0 26,75    
  300 259 BELKACEM SAFIA P E S 1 23,75 3 26,75    
  301 272 IMOUN SAID  P E M 1 26,75 0 26,75    
  302 329 KACI HOCINE  PROVISEUR 1 26,75 0 26,75    
  303 358 OUZANE OMAR  P E P 1 26,75 0 26,75    
  304 366 TOUDEFT MOHAMED ADJOINT EDUC 1 26,75 0 26,75    
  305 391 LADJEL AOMAR P E S 1 26,75 0 26,75    
  306 399 MAHROUM MAHFOUD P E M 1 26,75 0 26,75    
  307 488 HERZI REZIKA P E P 1 26,75 0 26,75    
  308 533 GHERBI MOHAND AREZKI  P E P 1 26,75 0 26,75    
  309 607 AKKACHE FARIDA P E P 1 26,75 0 26,75    
  310 610 FENANE REZIKA P E M 1 26,75 0 26,75    
  311 615 TEKLAL NACER A S E 1 23,75 3 26,75    
  312 645 BOUARABA NACERA P E P 1 26,75 0 26,75    
  313 693 REZGUI MUSTAPHA P E M 1 26,75 0 26,75    
  314 45 AMAZOUZ SAID  ADJOIN EDUC P 1 23,5 3 26,5    
  315 695 IDIR SMINA P E M 1 26,5 0 26,5    
  316 121 RAMDANI RACHID  PEM 1 26,25 0 26,25    
  317 354 BOUYAHIA NORA P E P 1 26,25 0 26,25    
  318 423 BARECHE MEZHOURA P E M 1 23,25 3 26,25    
  319 497 RABHI SMAIL P E P 1 26,25 0 26,25    
  320 599 HADJ MOHAND DJAMEL  D E P 1 26,25 0 26,25    
  321 20 KHOUKHOU MOHAMED P.E.S 1 26 0 26    
  322 26 OUALI MED AREZKI P.E.S 1 26 0 26    
  323 65 HALIT AMAR  P.E.M 1 26 0 26    
  324 92 ZENNIA AHMED  P E P 1 26 0 26    
  325 96 BOUSSOURA OMAR  ADJOINT EDUC 1 26 0 26    
  326 135 LARBI MADJID  P E M 1 26 0 26    
  327 169 SENNOUR RABAH P E M 1 23 3 26    
  328 210 IOUSSAIDENE MUSTAPHA P E P 1 26 0 26    
  329 235 HAROUN MOULOUD P E S 1 26 0 26    
  330 298 MEHENNI FERROUDJA P E P 1 26 0 26    
  331 363 HAMMAR NASSER P E M 1 26 0 26    
  332 373 TOUATI MALIKA P E P 1 26 0 26    
  333 406 SEGHENI NOUARA P E P 1 26 0 26    
  334 434 AMDAOUD FATIHA P E P 1 26 0 26    
  335 438 TAIB MERZOUK P E P 1 23 3 26    
  336 486 HADDAK AMAR  CONSEILLER EDUCATION 1 26 0 26    
  337 493 KOULAL FATMA P E S 1 26 0 26    
  338 551 SELLAM GHENIMA P E M 1 26 0 26    
  339 555 SID ABDELKADER ABDENASSER P E M 1 26 0 26    
  340 650 AIT KACI ZOHRA P E P 1 26 0 26    
  341 665 MELAB FARID P E M 1 26 0 26    
  342 101 IGOULI MERIEM  P E P 1 25,75 0 25,75    
  343 131 CHERIF MEHAND A T LABORATOIRE 1 25,75 0 25,75    
  344 156 BADIS DJAMILA P E M 1 25,75 0 25,75    
  345 159 YADDADEN SEKOURA P E P 1 22,75 3 25,75    
  346 166 HADJOUR HANIFA P E P 1 25,75 0 25,75    
  347 181 CHIHAOUI AOMAR  P E P 1 25,75 0 25,75    
  348 189 CHILALI KARIMA P E P 1 25,75 0 25,75    
  349 193 AMEYOUD SOUHILA  P E P 1 25,75 0 25,75    
  350 228 LAGAB FERROUDJA P E M 1 22,75 3 25,75    
  351 231 TIKHEMIRINE OURIDA P E P 1 25,75 0 25,75    
  352 338 IMINE MOHAMED P E S 1 25,75 0 25,75    
  353 353 GUEZI SADI P E M 1 22,75 3 25,75    
  354 364 NAIT MEGOUD NAFA P E P 1 25,75 0 25,75    
  355 418 KHELFOUNE FARIZA P E M 1 22,75 3 25,75    
  356 552 CHALAH NOUARA P E P 1 25,75 0 25,75    
  357 603 HADDADOU NACERA P E P 1 25,75 0 25,75    
  358 145 SLIMANI MOHAMED ADJOINT EDUCATION 1 25,5 0 25,5    
  359 350 ALLILICHE NASSER P E M 1 25,5 0 25,5    
  360 494 YAKOUBI ABDENOUR P E M 1 25,5 0 25,5    
  361 491 ARAB ABDELMADJID  P E P 1 25,25 0 25,25    
  362 11 BALEH BELAID P.E.M 1 25 0 25    
  363 41 DERDAR MALIKA P E M 1 25 0 25    
  364 118 LAICHE LOUNES  P E M 1 25 0 25    
  365 335 SID SADIA ADJOINT EDUC 1 25 0 25    
  366 425 DJEDDI MOHAND EL HOCINE P E P 1 25 0 25    
  367 480 OULD KACI SOUDABI P E P 1 25 0 25    
  368 567 HAKEM HAMID ADJOINT EDUC 1 25 0 25    
  369 596 SI TAYEB BRAHIM D E M 1 25 0 25    
  370 597 TAMAZIRT MOHAND P E M 1 25 0 25    
  371 658 GADA OUIZA P E P 1 25 0 25    
  372 86 BELLABIOD NADIA  P.E.M 1 21,75 3 24,75    
  373 113 MALKI BRAHIM  P E P 1 24,75 0 24,75    
  374 174 BELFODIL NAIMA P E P 1 24,75 0 24,75    
  375 260 AIT MEDJBER OUAHIBA P E P 1 24,75 0 24,75    
  376 319 MENGUELLET FATMA P E S 1 24,75 0 24,75    
  377 322 RAIAH OUARDIA P E P 1 24,75 0 24,75    
  378 342 MAZOUNI HOURIA P E P 1 24,75 0 24,75    
  379 377 HABANI SAADIA P E S 1 24,75 0 24,75    
  380 390 AMGHAR FARIZA P E P 1 24,75 0 24,75    
  381 404 ABROUS MOHAMED SALAH P E M 1 24,75 0 24,75    
  382 422 RAMDANI ABDERHAMANE P E S 1 24,75 0 24,75    
  383 462 SLIMI MADJID P E P 1 24,75 0 24,75    
  384 506 CHIKDENE NASSIMA P E P 1 24,75 0 24,75    
  385 554 ARKOUB OMAR  ADJOINT EDU 1 24,75 0 24,75    
  386 575 AIT BRAHIM NACIRA P E S 1 21,75 3 24,75    
  387 582 NACHAB BOUALEM P E M 1 21,75 3 24,75    
  388 689 BELLIL ZOHRA D E M 1 24,25 0 24,75    
  389 691 ZIDELMAL ALI P EM 1 24,75 0 24,75    
  390 42 LAHCENE KARIMA ADJOINT EDUC 1 24,5 0 24,5    
  391 111 FEKHAR AHMED  PEM  1 24,5 0 24,5    
  392 124 IHADJADENE HOURIA  ADJOINT EDUCATION 1 21,5 3 24,5    
  393 128 CHAIT BACHIR  P E P 1 24,5 0 24,5    
  394 144 ZAMOUM SALIHA ADJOINT EDUCATION 1 24,5 0 24,5    
  395 206 DALI NORA P E S 1 24,5 0 24,5    
  396 212 AKLI  NASSIRA  P E P 1 24,5 0 24,5    
  397 266 ADEL HAMID  ADJOINT EDUC  1 24,5 0 24,5    
  398 578 YOUNSI ABDERRAHMANE P E P 1 24,5 0 24,5    
  399 292 ACHICHE ASSIA ADJOINT EDUC 1 24,25 0 24,25    
  400 565 DJEBBID SABAH P E M 1 24,25 0 24,25    
  401 612 SAIT MADANI INSPECTEUR 1 24,25 0 24,25    
  402 2 IBRIHEN NADIA P E M 1 24 0 24    
  403 18 OUAKOUAK AREZKI  P.E.M 1 24 0 24    
  404 51 NAIT MESSAOUDENE D E M 1 24 0 24    
  405 115 RAHMANI RACHID  P E M 1 24 0 24    
  406 306 SAIFI BOUALEM P E M 1 24 0 24    
  407 337 SAIDI SADJIA P E P 1 24 0 24    
  408 352 SAKET MEZIANE P E S 1 24